Precision Sealings s.r.o.

Precision Sealings s.r.o.

 
IČO                46 955 208
IČ DPH         SK2023707114
Obchodný register: Okresný súd Nitra,  oddiel Sro, vložka č. 33374/N

 
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
čislo účtu: 
5037085258/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000005037085258
 

Kontakt

Precision Sealings s.r.o.
Slobody 1
94501 Komárno
Tel.: +421-35-7741 209

Fax: +421-35-7741 210
Email: info@precisionsealings.com